Bestuur Close Up

Het bestuur van Close Up wordt gevormd door vier bestuursleden.
We stellen ons even aan je voor.

Reinier Witbols Feugen
voorzitter
Marjolein Brok
Secretaris
Nienke Zuidema
penningmeester
Davinia Wagemakers
algemeen bestuurslid

Het bestuur vergadert enkele keren per jaar over de gang van zaken binnen de vereniging en bereidt de algemene ledenvergadering en de evaluatievergadering voor. Ook houdt het bestuur de financiën in de gaten en overlegt met derden.

Het huidige bestuur wordt op dit moment uitsluitend gevormd door eigen leden. We staan altijd open voor nieuwe bestuursleden. Geïnteresseerden van buiten de vereniging zijn van harte welkom om een vergadering bij te wonen. Interesse in een bestuursfunctie? Laat het ons weten en neem contact op.